SXMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

KQXSMB 30 ngày - XSMB 1 tháng gần đây

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27-02-2020 Thứ 5

ĐB26422
G129343
G23538377943
G3628529348253844
551777957340786
G43712069156622082
G5389199057400
614779586420
G6194020360
G752810706
ĐầuĐuôi
00,5,6,7
12
20,0,2
3
43,3,4,7
52,2,8
60,2
73,7
81,2,2,3,6
91,1,4
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26-02-2020 Thứ 4

ĐB23146
G198019
G28723429114
G3919809929892782
188059185102412
G49570416483161663
G5181463918882
543072873653
G6403810362
G783964719
ĐầuĐuôi
03,5
10,2,4,4,6,9,9
2
30,4
46,7
51,3
62,3,4
70
80,2,2,3,7
91,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25-02-2020 Thứ 3

ĐB37376
G112891
G22227964999
G3314115523992987
313052188746023
G49693957901684861
G5814013069418
464290046377
G6948266172
G750762436
ĐầuĐuôi
04,5,6
11,8
23,4
36,9
40,2,8
50
61,6,8
72,6,6,7,9,9
87,7
91,3,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2020 Thứ 2

ĐB91609
G182206
G22686061989
G3515491454131054
960702084113121
G44250774687518613
G5283812191634
656394374937
G6611523835
G731688065
ĐầuĐuôi
06,9
11,3,9
21,3
31,4,5,7,7,8
41,1,6,9
50,1,4
60,3,5,8
70
80,9
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23-02-2020 Chủ nhật

ĐB36144
G193004
G22570282940
G3086973160874878
987691700302375
G45161652084072857
G5206857765063
322682757871
G6777765975
G742732438
ĐầuĐuôi
02,3,4,7,8
1
20,4,6
38
40,2,4
57
61,3,5,8,9
71,3,5,5,5,6,7,8
8
97

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 22-02-2020 Thứ 7

ĐB37647
G152140
G28955390068
G3442994021965973
977347136333287
G45186031587232476
G5051476914034
778903705295
G6078684757
G733606232
ĐầuĐuôi
0
14,5,9
23
32,3,4,4
40,7
53,7
60,2,3,8
70,3,6,8
84,6,7,9
91,5,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2020 Thứ 6

ĐB36089
G126541
G23367881840
G3882842390170618
261019626159205
G46019070516748595
G5892977665065
556267853432
G6174366533
G757406167
ĐầuĐuôi
01,1,5,5
18,9
29
32,3
40,0,1
57
61,1,2,5,6,6,7
74,4,8
84,5,9
95

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2020 Thứ 5

ĐB22204
G115061
G21060626736
G3999427926804489
149676981507814
G48749410728442015
G5199980558891
349551481505
G6883194394
G793314022
ĐầuĐuôi
04,5,6,7
14,5,5
22
31,6
40,2,4,8,9
55
61,7,8
7
83,9
91,3,4,4,5,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2020 Thứ 4

ĐB90398
G138353
G21273548565
G3165576487358369
167338916033499
G42676321141822239
G5141098936515
821734508057
G6345359475
G785375250
ĐầuĐuôi
0
10,1,5,7
2
33,5,7,9
45
50,0,2,3,7,7,9
60,5,9
73,5,6
82,5
93,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 18-02-2020 Thứ 3

ĐB06616
G132033
G21087999942
G3634757689207176
137732329152816
G47953615072120409
G5732688022501
668734718773
G6270964103
G748414059
ĐầuĐuôi
01,2,3,9
12,6,6
26
33
40,1,2,8
50,3,9
64
70,1,3,3,5,6,9
87
91,2

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-02-2020 Thứ 2

ĐB99817
G169356
G25326837870
G3862126400975190
951577828980249
G46853062190770265
G5985051040004
824151780210
G6377170135
G770422392
ĐầuĐuôi
04,4,9
10,2,7
21,3
35
41,2,9
50,3,6,7
65,8
70,0,0,7,7,8
89
90,2

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16-02-2020 Chủ nhật

ĐB00776
G168932
G26034963294
G3013678598496456
910238058971089
G42223143313936940
G5797850734795
697709549081
G6205437904
G749927551
ĐầuĐuôi
04,5
1
23,3
32,3,7
40,9,9
51,4,6
67
73,5,6,7,8
81,4,9,9
92,3,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2020 Thứ 7

ĐB47417
G156746
G20220890927
G3428885873205678
392504637608543
G44057132050518760
G5599649639132
444091488146
G6948740043
G741308899
ĐầuĐuôi
08
17
20,7
30,2,2
40,0,1,3,3,6,6,8,8
50,1,7
60,3
76,8
88,8
96,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2020 Thứ 6

ĐB51855
G108402
G28186394490
G3505044921224274
152697240557083
G46841478962993683
G5959223059625
418877622244
G6069488621
G734683370
ĐầuĐuôi
02,4,5,5
12
21,5
33,4
41,4
55
62,3,8,9,9
70,4
83,3,8,8,9
90,2,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2020 Thứ 5

ĐB54232
G125908
G22362336836
G3361738543413354
414697613024489
G47613093174692485
G5582208561896
807741134624
G6828606006
G705297607
ĐầuĐuôi
05,6,6,7,8
13,3
22,3,4,8,9
30,1,2,4,6
4
54,6
69,9
73,6,7
85,9
96

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2020 Thứ 4

ĐB19747
G136897
G25233858777
G3480485851957844
183543016542681
G41696888001596349
G5836180292755
939734220364
G6368843762
G764714749
ĐầuĐuôi
0
19
22,9
38
43,4,7,7,8,9,9
54,5,9
61,2,4,4,5,8
71,7
80,1
96,7,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11-02-2020 Thứ 3

ĐB07696
G105052
G23016369705
G3973948266327996
191160920585254
G40137429788115555
G5113316646194
511115365086
G6368494493
G770033684
ĐầuĐuôi
03,5,5
11,1,6
2
33,6,6,7
4
52,4,5
63,3,4,8
70
84,6
93,4,4,4,6,6,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2020 Thứ 2

ĐB96045
G192206
G28271989221
G3003789338444460
780771446204857
G45402755951967398
G5744105787326
210161025076
G6784097225
G769996483
ĐầuĐuôi
01,2,2,6
19
21,5,6
3
41,5
57,9
60,2,4,9
76,7,8,8
83,4,4
96,7,8,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2020 Chủ nhật

ĐB60347
G172943
G25250063708
G3290812883914561
098230209444851
G47678501586601068
G5087187478892
821747666409
G6373543017
G704784887
ĐầuĐuôi
00,4,8,9
15,7,7
23
39
43,3,7,7,8
51
60,1,6,8
71,3,8,8
81,7
92,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2020 Thứ 7

ĐB22191
G197112
G24088839940
G3395007305614865
948398528196191
G41620073128256430
G5360295781397
367148517642
G6954016641
G715596452
ĐầuĐuôi
00,2
12,5,6
20,5
30,1,9
40,1,2
51,2,4,6,9
64,5
71,8
81,8
91,1,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2020 Thứ 6

ĐB14973
G131007
G29843951996
G3663822532833295
954535032681590
G41506687209791102
G5877487591943
484841216643
G6418419249
G740711812
ĐầuĐuôi
02,6,7
12,8,8,9
21,6,8
39
40,3,3,8,9
53,9
6
71,2,3,4,9
82
90,5,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 06-02-2020 Thứ 5

ĐB26275
G135468
G21585988339
G3819003676336696
762339734600817
G48776637785091558
G5929629862325
533330522149
G6525480012
G708120056
ĐầuĐuôi
00,0,8,9
12,2,7
25,5
33,3,9
46,9
52,6,8,9
63,8
75,6,7
80,6
96,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 05-02-2020 Thứ 4

ĐB97615
G116340
G28936229868
G3782163236257921
957764904209268
G47310207483844593
G5276709852000
260558937945
G6386509866
G794591897
ĐầuĐuôi
00,5,9
10,5,6,8
21
3
40,2,5
59
62,2,6,7,8,8
74,6
84,5,6
93,3,4,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2020 Thứ 3

ĐB44410
G180399
G26023319813
G3372732276728665
571613570323010
G42192456158641973
G5722827413932
619843104595
G6636041459
G707795411
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,0,1,3
28
32,3,6
41,1
54,9
61,1,4,5,7
73,3,9
8
92,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2020 Thứ 2

ĐB63107
G148878
G29085097357
G3059253921187578
784491819921479
G45188237327914644
G5940775494211
509925259737
G6500611009
G785309768
ĐầuĐuôi
00,7,7,9
11,1,1
25,5
30,7
44,9,9
50,7
68
73,8,8,9
85,8
91,7,9,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2020 Chủ nhật

ĐB79434
G149618
G27926618958
G3695386247383553
391184576377596
G47410741671929310
G5280505213692
407291926230
G6581750740
G740893811
ĐầuĐuôi
05
10,0,1,6,8,8
21
30,4,8,8
40,0
50,3,8
63,6
72,3
81,9
92,2,2,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2020 Thứ 7

ĐB72130
G180885
G21726371468
G3228273643010446
486399184163775
G42339561789011422
G5806216995607
333955328448
G6465525415
G722718257
ĐầuĐuôi
01,7
15,7
22,2,5,7
30,0,2,9,9,9
41,6,8
57
62,3,5,8
71,5
82,5
99

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2020 Thứ 6

ĐB49715
G185264
G29606605684
G3050125486933836
927159576976899
G43638847699494375
G5233924887443
012271832751
G6361053051
G768542961
ĐầuĐuôi
0
12,5,5
22,9
36,8,9
43,9
51,1,3,4
61,1,4,6,8,9,9
75,6
83,4,8
99

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2020 Thứ 5

ĐB75712
G118292
G29675811823
G3405382260579421
435752880422460
G47038284526793185
G5798325417897
514120171211
G6989352051
G765238234
ĐầuĐuôi
04,5
11,2,7
21,3,3
34,8,8
41,1,5
51,2,8
60,5
75,9
82,3,5,9
92,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 29-01-2020 Thứ 4

ĐB80389
G125483
G28806396879
G3635258019484035
380021699903788
G49063419833655477
G5029324100115
372104872874
G6295877420
G713281582
ĐầuĐuôi
02
10,3,5,5
20,1,5,8
35
4
5
63,3,5
74,7,7,9
82,3,7,8,9
93,4,5,8,9

XSMB 30 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 2 số cũng như 3 số của 30 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 30 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.

* Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMB 30 ngày gồm những gì?

- Truy cập vào SXMB 30 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMB của 1 tháng gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XSTD trong 30 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề.

- Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô 2 số cuối của sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày của chúng tôi. Để xem kết quả xổ số miền Bắc 2 số cuối trong 30 ngày gần nhất, người chơi click vào phần 2 số ở trên đầu rồi chọn xem. 

- Còn để xem kết quả lô tô 3 số cuối của xổ số thủ đô trong 30 ngày gần nhất, người chơi làm tương tự, đấy là click chọn phần 3 số ở trên đầu rồi bấm xem. Người chơi sẽ có được những thống kê 3 số cuối của xổ số miền Bắc trong một tháng gần đây.

Những thống kê XSMB 30 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Bắc trong một tháng, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để soi cầu xổ số miền Bắc một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!