SXMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

KQXSMB 30 ngày - XSMB 1 tháng gần đây

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26-05-2020 Thứ 3

ĐB29154
G110231
G27215137224
G3370882466117564
361799004401748
G43374758975151394
G5946976016082
170941657397
G6051155510
G771500061
ĐầuĐuôi
00,1,9
10,5
24
31
44,8
50,1,1,4,5
61,1,4,5,9
71,4,9
82,8,9
94,7
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25-05-2020 Thứ 2

ĐB67211
G138314
G27781784447
G3811104643187685
912756991115960
G47347505375391000
G5758503438124
028702112441
G6524953120
G799127864
ĐầuĐuôi
00
10,1,1,1,2,4,7
20,4,4
31,9
41,3,7,7
53,3
60,4
75,8
85,5,7
99

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24-05-2020 Chủ nhật

ĐB81779
G130531
G20358666082
G3933652074875056
961915561533595
G40337043288368514
G5548381878946
335068833585
G6382748714
G722571219
ĐầuĐuôi
0
12,4,4,5,9
22
31,2,6,7
46,8,8
50,6,7
65
79
82,2,3,3,5,6,7
91,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23-05-2020 Thứ 7

ĐB98991
G171131
G21709347125
G3734393930299701
471151350932597
G42177817695701081
G5683755843039
460601931302
G6024784811
G771588177
ĐầuĐuôi
01,2,2,6,9
11,5
24,5
31,7,9,9
4
58
6
70,1,6,7,7
81,1,4,4
91,3,3,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22-05-2020 Thứ 6

ĐB27298
G191982
G27711897508
G3771508379745298
910812895179440
G42982153649396112
G5937713678442
962511417384
G6826398337
G778938766
ĐầuĐuôi
08
12,8
25,6
36,7,9
40,1,2
50,1
66,7
77,8
81,2,2,4,7
93,7,8,8,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21-05-2020 Thứ 5

ĐB58738
G131202
G27907429741
G3857716906843577
064793760141114
G45957496257631379
G5892189691051
691075380626
G6122994724
G760943254
ĐầuĐuôi
01,2
10,4
21,2,4,6
32,8,8
41
51,4,7
60,2,3,8,9
71,4,7,9,9
8
94,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2020 Thứ 4

ĐB51265
G176785
G28284129964
G3763108217671258
388516488475098
G43205756193689273
G5595946088563
690753421543
G6112439937
G788052812
ĐầuĐuôi
05,5,7,8
10,2,2
28
37,9
41,2,3
51,8,9
61,3,4,5,8
73,6
84,5,8
98

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2020 Thứ 3

ĐB96600
G155015
G22779207534
G3344906505588157
134001119751457
G41326881071557764
G5723505442837
322578268449
G6139479355
G775134304
ĐầuĐuôi
00,0,4
10,3,5
25,6,6
34,5,7,9
43,4,9
55,5,5,7,7
64
75,9
8
90,2,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2020 Thứ 2

ĐB44554
G174463
G28044942949
G3393687461614611
635843843415642
G41576926708112015
G5235293908542
767441969916
G6483010779
G735034642
ĐầuĐuôi
03
10,1,1,5,6,6
2
34,5
42,2,2,6,9,9
52,4
63,7,8
74,6,9
83,4
90,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2020 Chủ nhật

ĐB76380
G111164
G27053558134
G3877858488378581
633474369326134
G49954858046976540
G5362324350372
311567760123
G6418596787
G730408838
ĐầuĐuôi
0
15,8
23,3
30,4,4,5,5,8
40,0,7
54
64
72,6
80,0,1,3,5,7,8
93,6,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2020 Thứ 7

ĐB75146
G118878
G26396181730
G3977757366534335
866364595142875
G47071091349086892
G5383089794445
457286281582
G6111951928
G724442352
ĐầuĐuôi
08
11,3
23,4,8,8
30,0,5,6
44,5,6
51,1,2
61,5
71,2,5,5,8,9
82
92

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2020 Thứ 6

ĐB41795
G153938
G23463173859
G3298088471738740
234699633387101
G44712954789319008
G5387867076341
676195957341
G6237407256
G793792273
ĐầuĐuôi
01,7,7,8,8
12,7
22
31,1,3,7,8
40,1,1,7
56,9
61,9
73,8,9
8
93,5,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2020 Thứ 5

ĐB33963
G133143
G28647579746
G3678075044533683
411711316576267
G41077237171746672
G5879344454104
744633281742
G6981178124
G715449012
ĐầuĐuôi
04,7
12,5
24,8
3
42,3,4,5,5,6,6
5
63,5,7
71,1,2,4,5,7,8
81,3
90,3

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2020 Thứ 4

ĐB12795
G132463
G22466825372
G3759644523738626
000034172085085
G48388812179110777
G5694225722421
670267818688
G6533448055
G750633917
ĐầuĐuôi
02,3
11,7
20,1,1,6
33,7,9
42,8
50,5
63,3,4,8
72,2,7
81,5,8,8
95

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2020 Thứ 3

ĐB35009
G175293
G20789724629
G3457619454245024
599525658003576
G41844371291427518
G5796190465468
750006855133
G6625327388
G733226235
ĐầuĐuôi
00,9
12,8
22,4,5,7,9
33,3,5
42,2,4,6
52
61,1,2,8
76
80,5,8
93,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2020 Thứ 2

ĐB02419
G149825
G24528080176
G3848667505575764
456997739435548
G41792680506686836
G5538150161500
114963395095
G6565665553
G797437395
ĐầuĐuôi
00,5
16,9
25
36,9
43,8,9
53,5
64,5,5,6,8
73,6
80,1
92,4,5,5,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2020 Chủ nhật

ĐB32765
G148805
G24298016309
G3879487055413051
512769074610216
G40842660243747202
G5648926091034
328061167370
G6552436594
G722805944
ĐầuĐuôi
02,2,5,9,9
16,6
22
34,6
42,4,6,8
51,2,4,9
65
70,4,6
80,0,0,9
94

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2020 Thứ 7

ĐB71770
G150898
G26979971237
G3122614404873695
847389720398825
G46500890448342713
G5110591253703
272279225158
G6619341844
G775258502
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,4,5
13,9
22,2,5,5,5
34,7,8
41,4,8
58
61
70,5
85
95,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2020 Thứ 6

ĐB67241
G156017
G27702865457
G3268556945976907
871542395726148
G43704591392236079
G5187456680874
232816100403
G6959645907
G742678695
ĐầuĐuôi
03,4,7,7
10,3,7
23,8,8
3
41,2,5,8
54,5,7,7,9,9
67,8
74,4,9
86
95

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2020 Thứ 5

ĐB83382
G120244
G24700108910
G3326832955681625
039360641337934
G43402247111206427
G5096669926511
601741913660
G6716124785
G716787908
ĐầuĐuôi
01,2,8
10,1,3,6,6,7
20,4,5,7
34,6
44
56
60,6
71,8,9
82,3,5
91,2

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2020 Thứ 4

ĐB03336
G187945
G29722651794
G3910686454351130
865841591685086
G47435614387312772
G5904163746429
544568268420
G6013673613
G725365315
ĐầuĐuôi
0
13,3,5,6
20,5,6,6,9
30,1,5,6,6
41,3,3,5,5
53
68
72,3,4
84,6
94

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05-05-2020 Thứ 3

ĐB56872
G145029
G23506371698
G3694227671031542
607938520334393
G46871439315379598
G5906168800722
060899887337
G6426471950
G720376525
ĐầuĐuôi
03,8
10
20,2,2,5,6,9
37,7,7
42
50
61,3,5
71,1,2
80,8
93,3,3,8,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04-05-2020 Thứ 2

ĐB36662
G162017
G26318455310
G3018891432988948
496534717912429
G42993469112016781
G5962295305708
198353104259
G6567622767
G779978022
ĐầuĐuôi
01,8
10,0,7
22,2,2,9,9
30
48
53,9
62,7,7
79,9
80,1,3,4,9
91,3,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-05-2020 Chủ nhật

ĐB08247
G189507
G23700955789
G3054547820826771
376574191682114
G44828354268906718
G5875774733139
678828684763
G6780885974
G755841586
ĐầuĐuôi
07,8,9
14,5,6,8
28
39
42,7
54,5,7,7
63,8
71,3,4
80,4,5,6,8,9
90

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-05-2020 Thứ 7

ĐB82632
G120684
G23193437670
G3275709855572812
087870440077159
G45801021873303194
G5383166940245
312397431614
G6952824128
G799247046
ĐầuĐuôi
00,1
12,4,8
23,4,4,8
30,1,2,4
43,5,6
52,5,9
6
70,0,0
84,7
94,4,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-05-2020 Thứ 6

ĐB29166
G105369
G21934316172
G3353717372530299
420845994172698
G45746615128950556
G5938859942799
693442850820
G6802598382
G764683869
ĐầuĐuôi
02
1
20,5
34,8
41,3,6
51,6
64,6,8,9,9
71,2
82,4,5,8
94,5,8,8,9,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 30-04-2020 Thứ 5

ĐB06702
G126083
G21362241709
G3211050711687934
852187069200542
G41871898855557775
G5936113945433
078089235972
G6945995032
G737691999
ĐầuĐuôi
02,5,9
16,8,9
22,3
32,3,4,7
42,5
55
61,9
71,2,5
80,3,8
92,4,5,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 29-04-2020 Thứ 4

ĐB97298
G100962
G27922950233
G3091524073913373
107343295544862
G41888574062721396
G5101774607603
187065640775
G6547058536
G703725106
ĐầuĐuôi
03,3,6
17
29
33,4,6,9
40,7
51,2,5,8
60,2,2,4
70,2,2,3,5
88
96,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 28-04-2020 Thứ 3

ĐB69063
G134806
G23153632927
G3402361053316407
101220556850341
G48680544164952972
G5444608137173
446994585070
G6716597231
G783344925
ĐầuĐuôi
06,7
13,6
22,5,7
31,3,4,6,6
41,1,6,9
58
63,8,9
70,2,3
80,3
95,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 27-04-2020 Thứ 2

ĐB77561
G186201
G23341613287
G3404277401219445
508255000244156
G48889917377909358
G5047364885491
877779601618
G6841862589
G721912858
ĐầuĐuôi
01,2
12,6,8
21,5,7,8
3
41,5
56,8,8
60,1,2
73,3,7
87,8,9,9
90,1,1

Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gồm có những gì?

XSMB 30 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 2 số cũng như 3 số của 30 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 30 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.

Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMB 30 ngày

  • Truy cập vào SXMB 30 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMB của 1 tháng gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XSTD trong 30 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề.

  • Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô 2 số cuối của sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày của chúng tôi. Để xem kết quả xổ số miền Bắc 2 số cuối trong 30 ngày gần nhất, người chơi click vào phần 2 số ở trên đầu rồi chọn xem. 

  • Còn để xem kết quả lô tô 3 số cuối của xổ số thủ đô trong 30 ngày gần nhất, người chơi làm tương tự, đấy là click chọn phần 3 số ở trên đầu rồi bấm xem. Người chơi sẽ có được những thống kê 3 số cuối của xổ số miền Bắc trong một tháng gần đây.

Xem thống kê XSMB 30 ngày ở đâu?

Người chơi có thể truy cập vào website của chúng tôi để lấy các thống kê chi tiết nhất của xổ số miền Bắc trong 30 ngày qua. Những thống kê XSMB 30 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Bắc trong một tháng, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để soi cầu xổ số miền Bắc một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!