SXMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

KQXSMB 30 ngày - XSMB 1 tháng gần đây

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23-01-2020 Thứ 5

ĐB16875
G150936
G20082885363
G3816203792068187
888744156948733
G42256728376893593
G5409303800449
154164936070
G6190797813
G784717518
ĐầuĐuôi
0
13,8
20,0,8
33,6
41,9
56
63,9
70,1,4,5,5
80,3,4,7,9
90,3,3,3,7
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-01-2020 Thứ 4

ĐB96449
G152583
G29332198092
G3173312681785451
695940667587955
G45529484329497470
G5617663480911
864244956078
G6636657898
G758093062
ĐầuĐuôi
09
11,7
21,9
30,1,6
42,3,8,9,9
51,5,7,8
62
70,5,6,8
83
92,4,5,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21-01-2020 Thứ 3

ĐB38897
G109947
G22950267025
G3408487715857065
975137416335801
G42195377238542571
G5724058720635
811934436493
G6217907387
G761065585
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
13,7,9
25
35
40,3,7,8
54,5,8
61,3,5
71,2,2
85,7
93,5,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2020 Thứ 2

ĐB12850
G103659
G22643917297
G3275337867259665
654975416338041
G49951081955249011
G5640923089319
927201962832
G6148820476
G713853744
ĐầuĐuôi
08,9
11,3,9,9
20,4
32,3,7,9
41,4,8
50,1,9
63,5
72,2,6
85
96,7,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2020 Chủ nhật

ĐB70921
G178137
G25262109836
G3491742506229639
724345065072551
G42876172425210811
G5221647051224
537253716946
G6939228392
G723113495
ĐầuĐuôi
05
11,1,6
21,1,1,3,4,4,8
34,4,6,7,9,9
46
50,1
62
71,2,4,6
8
92,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2020 Thứ 7

ĐB34706
G191118
G22983738146
G3010800808962709
140427725532218
G47951048147303337
G5987133459998
363508508174
G6849764801
G789715948
ĐầuĐuôi
01,6,9
18,8
2
30,5,7,7
42,5,6,8,9
50,1,5,9
64
71,1,4
80,1,9,9
98

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-01-2020 Thứ 6

ĐB97571
G147197
G24764717744
G3475922652030084
798718171050342
G49731024725687406
G5017198498978
730254380464
G6646470572
G774718428
ĐầuĐuôi
02,6
10
20,8
31,8
42,4,6,7,7,9
5
64,8
70,1,1,1,1,2,4,8
84,4
92,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-01-2020 Thứ 5

ĐB72782
G122594
G23947047122
G3933385815078231
166443628168512
G45160562015923662
G5459165320312
989924371629
G6189483518
G793716419
ĐầuĐuôi
0
12,2,8,9
20,2,9
31,2,7,8
44
50
60,2,4
70,1
81,2,3,9
91,2,3,4,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-01-2020 Thứ 4

ĐB26710
G135188
G22558188005
G3699778541361620
048740902100033
G48791912787706440
G5212633620322
138142946889
G6151333401
G754248433
ĐầuĐuôi
01,5
10,3
20,1,2,4,6,7
33,3,3
40
51,4
62
70,4,7
81,1,4,8,9
91,4

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-01-2020 Thứ 3

ĐB32164
G140635
G23707615567
G3926913328174665
395269229683870
G41990899674690883
G5965883179144
811104885748
G6702712628
G712180797
ĐầuĐuôi
02,7
11,2,2,7,8
26,8
35
44,8
58
64,5,7,9
70,6
81,3,8
90,1,6,6,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-01-2020 Thứ 2

ĐB41244
G161359
G20200472103
G3384141415627571
650928874928307
G49615782844643784
G5165701741906
104262679037
G6807043637
G711514620
ĐầuĐuôi
03,4,6,7,7
11,4,5
20,8
37,7
42,3,4,6,9
51,6,7,9
64,7
71,4
84
92

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-01-2020 Chủ nhật

ĐB90880
G120246
G20737698111
G3605580109036569
004404198111569
G42615386010444242
G5542096085129
413139352159
G6486938957
G708245365
ĐầuĐuôi
08,8
11,5
20,4,9
31,5,8
40,2,4,6
53,7,8,9
60,5,9,9
76
80,1,6
90

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-01-2020 Thứ 7

ĐB33658
G132909
G26798961821
G3098158030780281
260902243712380
G44151727772249694
G5389147781030
000602448385
G6876512594
G735781208
ĐầuĐuôi
06,7,8,9
12,2,5
21,4
30,5,7
44
51,8
6
76,7,8,8
80,1,5,9
90,1,4,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-01-2020 Thứ 6

ĐB26396
G107249
G26228065932
G3539998267338330
804149292024486
G45908368851387264
G5189443485461
935806864760
G6131050958
G796229141
ĐầuĐuôi
08
14
20,2
30,1,2,8
41,8,9
50,8,8
60,1,4
73
80,6,6,8
91,4,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-01-2020 Thứ 5

ĐB91574
G189090
G26737562647
G3894744870737558
656471799068327
G44236870010033575
G5798146801761
836262188030
G6327914547
G708947005
ĐầuĐuôi
00,3,5,7,8
14,8
27,7
30,6
47,7,7
58
61,2
70,4,4,5,5
80,1
90,0,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-01-2020 Thứ 4

ĐB78804
G105932
G29292397549
G3205521735191202
315049515887664
G44192630858039572
G5190374837493
525614054405
G6775813497
G791718645
ĐầuĐuôi
02,3,3,4,4,5,5,8
13
23
32
45,9
51,2,6,8
64
71,2,5
83,6
91,2,3,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-01-2020 Thứ 3

ĐB14954
G186395
G26523044442
G3441002317192152
343108537133633
G41549057254111123
G5918722135454
156797858898
G6469178898
G716879828
ĐầuĐuôi
00
10,1,3,6
23,8
30,3
42,9
52,4,4
67,9
71,1,2,8
85,7,7
95,8,8,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-01-2020 Thứ 2

ĐB14012
G127116
G24904561784
G3180258532387635
020690547252027
G45546815954944443
G5563430067014
954449473570
G6316638684
G777892310
ĐầuĐuôi
06
10,2,4,6,6
23,3,5,7
34,5,8
43,4,5,6,7
59
69
70,2,7
84,4,9
94

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-01-2020 Chủ nhật

ĐB45721
G149581
G29019305073
G3287495795606164
800644828865170
G49855899489955266
G5997472125754
495939089573
G6829162636
G700434782
ĐầuĐuôi
00,8
12
21,9
36
43,7,9
54,5,6,9
62,4,4,6
70,3,3,4
81,2,8
93,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-01-2020 Thứ 7

ĐB54949
G108119
G21880783419
G3967791723512384
846200428897115
G49498640984112897
G5710632197061
355467673799
G6886753220
G747717007
ĐầuĐuôi
06,7,7,9
11,5,9,9,9
20,0
35
47,9
53,4
61,7
70,1,9
84,6,8
97,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-01-2020 Thứ 6

ĐB19143
G180801
G24165864482
G3158070670676479
973371958670550
G43284327318238386
G5933809602939
843012758036
G6363587433
G782890237
ĐầuĐuôi
01,2,6,7
1
23
30,3,6,7,7,8,9
43
50,8
60,3
73,5,9
82,2,4,6,6,7,9
9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-01-2020 Thứ 5

ĐB73604
G127909
G29667759182
G3264192505694576
966140621071718
G47486160483695441
G5032978015812
428797828338
G6411031776
G758348848
ĐầuĐuôi
01,4,4,9
10,1,2,4,8,9
29
31,4,8
41,8
56,8
69
76,6,7
82,2,6,7,8
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-01-2020 Thứ 4

ĐB32905
G186851
G26976491081
G3722898159994736
572036905610028
G45910059115700763
G5081273944484
236789649068
G6487533646
G758534129
ĐầuĐuôi
03,5
10,2
28,9
33,6
41,6
51,3,6,8
63,4,4,7,8
70
81,4,7,9
91,4,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31-12-2019 Thứ 3

ĐB94908
G149302
G21810856186
G3159751477732717
679544818462704
G49764406733984929
G5526610395345
984232719591
G6790812777
G714922948
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
12,4,7
29,9
39
42,5,8
54
64,6,7
71,5,7,7
84,6
90,1,2,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2019 Thứ 2

ĐB18988
G148668
G24799135657
G3188201904074008
034544788303994
G42118301573451917
G5310517071429
736072014545
G6319411577
G761220681
ĐầuĐuôi
01,5,6,7,8
11,5,7,8,9
20,2,9
3
40,5,5
54,7
60,1,8
77
81,3,8
91,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29-12-2019 Chủ nhật

ĐB31701
G122760
G24930535026
G3908660409227263
727043840708896
G41593081647111255
G5812043286844
486064253001
G6527181599
G785515255
ĐầuĐuôi
01,1,4,5,7
11,6
20,5,6,7,8
3
44
51,2,5,5
60,0,3,6
7
81,5
92,3,6,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28-12-2019 Thứ 7

ĐB95201
G121900
G21509867305
G3197804281060054
408076178623635
G43323824283273211
G5328817760822
906235878421
G6185936796
G789658410
ĐầuĐuôi
00,1,5,7
10,0,1
21,2,3,7
35,6
42
54
62,5
76
80,4,5,6,7,8,9
96,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27-12-2019 Thứ 6

ĐB04477
G186108
G21666465637
G3836668849424451
718268615878134
G44583365568786318
G5356383193495
708465186966
G6780296702
G747324100
ĐầuĐuôi
00,2,8
18,8,9
26
32,4,7
41,7
51,5,8
63,4,6,6
77,8
80,3,4
94,5,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26-12-2019 Thứ 5

ĐB05939
G133589
G29554900419
G3338344197682949
685734089267154
G40759546342542547
G5324779108620
095844828274
G6286672054
G775027480
ĐầuĐuôi
02
10,9
20
34,9
47,7,9,9
54,4,4,8,9
63
72,3,4,4,5,6
80,2,6,9
92

XSMB 30 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 2 số cũng như 3 số của 30 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 30 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.

* Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMB 30 ngày gồm những gì?

- Truy cập vào SXMB 30 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMB của 1 tháng gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XSTD trong 30 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề.

- Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô 2 số cuối của sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày của chúng tôi. Để xem kết quả xổ số miền Bắc 2 số cuối trong 30 ngày gần nhất, người chơi click vào phần 2 số ở trên đầu rồi chọn xem. 

- Còn để xem kết quả lô tô 3 số cuối của xổ số thủ đô trong 30 ngày gần nhất, người chơi làm tương tự, đấy là click chọn phần 3 số ở trên đầu rồi bấm xem. Người chơi sẽ có được những thống kê 3 số cuối của xổ số miền Bắc trong một tháng gần đây.

Những thống kê XSMB 30 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Bắc trong một tháng, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để soi cầu xổ số miền Bắc một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!