SXMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

KQXSMB 30 ngày - XSMB 1 tháng gần đây

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 31-03-2020 Thứ 3

ĐB98819
G144179
G29629496108
G3613682297351191
282701111911461
G46484411200638515
G5455522380157
535860768185
G6957130489
G717459610
ĐầuĐuôi
08
10,2,5,7,9,9
2
30,8
45
55,7,7,8
61,3,8
70,3,6,9
84,5,9
91,4,6
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-03-2020 Thứ 2

ĐB42902
G192559
G29871208709
G3030807105513663
022493614028867
G41559322133430895
G5463970938482
490625769849
G6314495258
G755947905
ĐầuĐuôi
02,5,6,9
12,4
21
39
40,3,9,9
55,5,8,9,9
63,7
76,9
80,2
93,4,5,5

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 29-03-2020 Chủ nhật

ĐB28914
G163988
G26699290797
G3990952620916780
193115883767813
G45147218960510363
G5359774799223
458322664751
G6342556502
G724665288
ĐầuĐuôi
02,9
11,3,4
23,4
37
42,7
51,1,2,6
63,6,6
79
80,3,8,8,9
92,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28-03-2020 Thứ 7

ĐB91159
G140109
G28745966379
G3973146087930091
109085790696546
G46281040256377531
G5352833636791
795311956735
G6815758345
G774031023
ĐầuĐuôi
02,3,6,8,9
10,4,5
23,8
31,5,7
45,6
53,8,9,9
63
74,9,9
81
91,1,5

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 27-03-2020 Thứ 6

ĐB33555
G152557
G25089451062
G3170674122831970
920483657126045
G44978920989328979
G5992327936344
113856795484
G6204276911
G782389954
ĐầuĐuôi
04,9
11
23,8
32,8,8
44,5,8
54,5,7
62,7
70,1,6,8,9,9
82,4
93,4,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26-03-2020 Thứ 5

ĐB94135
G122095
G20974836993
G3726760361318638
000044929578138
G40172350354648693
G5451283548195
325875069634
G6910855136
G706938280
ĐầuĐuôi
03,4,6,6
10,2,3
2
34,5,6,8,8
48
54,5,8
64
72,6
80,2
93,3,3,5,5,5

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 25-03-2020 Thứ 4

ĐB54296
G154643
G28524019833
G3470823226846213
342735600009457
G45564006624884437
G5745538843745
801847114882
G6184517673
G768192148
ĐầuĐuôi
00
11,3,7,8,9
21
33,7
40,3,5,8
55,7
64,6,8,8
73,3
82,2,4,4,8
96

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 24-03-2020 Thứ 3

ĐB31578
G173112
G23479313159
G3493205222239477
628630002173974
G47605874339314385
G5111607888887
143725650929
G6448498085
G799425995
ĐầuĐuôi
05
12,6
20,1,2,9
31,7
42,3,8
59,9
63,5
74,7,8
85,5,7,8
93,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23-03-2020 Thứ 2

ĐB36123
G174096
G27496390401
G3720388961592996
486547477428017
G45815985282190411
G5397583106703
455705047487
G6551090914
G756870793
ĐầuĐuôi
01,3,4,7
10,1,4,5,5,7,9
23
38
4
51,2,4,6,7
63
74,5
87,7
90,3,6,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 22-03-2020 Chủ nhật

ĐB46024
G131360
G24643327853
G3979522927639119
020954450012422
G40613281381359527
G5143441040658
736999220272
G6191310917
G748098708
ĐầuĐuôi
00,4,8,9
10,3,3,7,9
22,2,4,7
33,4,5
48
52,3,8
60,9
72,6
87
91,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 21-03-2020 Thứ 7

ĐB55521
G117703
G27559849924
G3568969601537437
743982527285690
G41428044379214724
G5331430351677
775183347586
G6612214306
G791489026
ĐầuĐuôi
03,6
12,4,4,5
21,1,4,4,6,8
34,5,7
43,8
51
6
72,7
86
90,0,1,6,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2020 Thứ 6

ĐB85736
G150768
G20777801694
G3951556766471816
056758044619342
G46841356202683456
G5259117911714
710143064871
G6831374331
G774738921
ĐầuĐuôi
01,6
14,6
21
31,1,6
41,2,6
55,6
62,4,8,8
71,3,4,4,5,8
89
91,1,4

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2020 Thứ 5

ĐB85074
G133372
G28698536432
G3110740115129579
692511386322942
G47227612308046806
G5800483893963
182249293867
G6110971212
G781193679
ĐầuĐuôi
04,4,6
10,2,9
22,3,7,9
32,6
42
51,1
63,3,7
71,2,4,4,9,9
81,5,9
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 18-03-2020 Thứ 4

ĐB81489
G116279
G21683313453
G3334161842262872
733417055986064
G41492156552947895
G5279722189847
478810007626
G6251694594
G712542890
ĐầuĐuôi
00
12,6,8
22,6,8
33
41,7
51,3,4,9
64,5
72,9
88,9
90,2,4,4,4,5,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 17-03-2020 Thứ 3

ĐB52267
G149403
G29434997172
G3147467226973511
341275203582697
G47351708445660590
G5934307888915
623849121830
G6382411324
G793257465
ĐầuĐuôi
03
11,1,2,5
24,5,7
30,5,8
43,6,9
51
65,6,7,9
72,4
82,4,8
90,3,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-03-2020 Thứ 2

ĐB28322
G107557
G26570227990
G3642638840071845
112560242845940
G42686104459889434
G5101005741724
056640757615
G6998974058
G730770029
ĐầuĐuôi
00,0,2
10,5
22,4,8,9
30,4
40,4,5
56,7,8
63,6
74,4,5,7
86,8
90,8

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 15-03-2020 Chủ nhật

ĐB18901
G174415
G23116120773
G3235145564606937
730461263649186
G41400583282517684
G5547129882124
351440157120
G6530898156
G785102418
ĐầuĐuôi
00,1
10,4,4,5,5,8
20,4,4
30,2,6,7
46,6
51,6
61
71,3
84,5,6,8
98

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14-03-2020 Thứ 7

ĐB18915
G150209
G24636069622
G3710285197015750
013165867185924
G44090586147102972
G5018102743505
871541138599
G6714187621
G798350215
ĐầuĐuôi
02,5,9
10,3,4,5,5,5,6
21,2,4,8
35
4
50
60,1
70,1,2,4
81,7
90,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 13-03-2020 Thứ 6

ĐB73118
G109141
G29808740822
G3523317252422989
130055874098211
G48423171971009083
G5138492629040
840050814900
G6852814387
G792820299
ĐầuĐuôi
00,0,0,2,5
11,4,8,9
22,3,4
31
40,0,1
52
62
7
81,2,3,4,7,7,9
92,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12-03-2020 Thứ 5

ĐB74951
G127007
G25572108593
G3133395736172694
548539302966362
G44054858245323578
G5423181985918
733261212635
G6209821619
G744560147
ĐầuĐuôi
01,7,9
18,9
21,1,1,9
31,2,2,5,9
44,7
51,3,4,6
61,2
78
82
93,4,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11-03-2020 Thứ 4

ĐB29224
G168194
G24358038840
G3083293105005198
463601102551779
G40725235923026234
G5462911418702
062696918499
G6445065174
G745792111
ĐầuĐuôi
02,2
11
21,4,5,5,6,9,9
34
40,1,5,5
50,9
60,5
74,9,9
80
91,4,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10-03-2020 Thứ 3

ĐB83549
G112329
G29254235165
G3597644648197051
578511391477505
G46407601967970379
G5299088961664
559019552214
G6206597471
G799011763
ĐầuĐuôi
01,5,6,7
14,4,7,9
29
3
42,9
51,1,5
63,4,4,5
71,9
81
90,0,6,7,7,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09-03-2020 Thứ 2

ĐB95973
G103777
G24309602288
G3325793785322678
408649686118906
G46471658166022389
G5795668797209
521424370928
G6182761885
G764807695
ĐầuĐuôi
02,6,9
14
28
37
4
53,6
61,1,4,4
71,3,6,7,8,9,9
80,1,2,5,8,9
95,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08-03-2020 Chủ nhật

ĐB55060
G109692
G23524233557
G3852438437731610
460020539484921
G41848158562921640
G5999587222765
273545430129
G6461055185
G703733353
ĐầuĐuôi
02,3
10
21,2,9
33,5
40,2,3,3,8
53,5,7
60,1,5
73,7
85,5
92,2,4,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07-03-2020 Thứ 7

ĐB87368
G173173
G22703654544
G3778125940872899
823447311419856
G45565253182035162
G5138717303015
327675777061
G6910058275
G706838512
ĐầuĐuôi
03,6,8
10,2,2,4,5
2
30,1,6
44,4
56,8
61,2,5,8
73,5,6,7
83,5,7
99

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06-03-2020 Thứ 6

ĐB78854
G113173
G26290203693
G3453321630090057
900037557323758
G46138632604239311
G5320463730188
002158474798
G6677363157
G700837117
ĐầuĐuôi
00,0,2,3,4
11,7
21,3,6
32,8
47
54,7,7,8
63
71,3,3,3,7
83,8
93,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05-03-2020 Thứ 5

ĐB52991
G147359
G24455154484
G3256666870540379
604767783835907
G46198179393905253
G5486670979363
238041774853
G6483781539
G733260504
ĐầuĐuôi
04,5,5,7
1
26
33,8,9
4
51,3,3,9
63,6,6
76,7,9
80,1,3,4
90,1,3,7,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04-03-2020 Thứ 4

ĐB51223
G177441
G20218505377
G3969839211430946
327791034983058
G47197035344937508
G5941365776324
226523984204
G6159698754
G750313861
ĐầuĐuôi
04,8
13,4
23,4
31,8
41,6,9
50,3,4,8,9
61,5
77,7,9
83,5
93,7,8,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03-03-2020 Thứ 3

ĐB38823
G133276
G21293737028
G3365003549985025
815146922978054
G48592164049262018
G5928899102811
428176534235
G6998658806
G766167235
ĐầuĐuôi
00,6
10,1,4,6,8
23,5,6,8,9
35,5,7
40
53,4,8
66
72,6
81,8
92,8,9

XSMB 30 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 2 số cũng như 3 số của 30 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 30 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.

* Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMB 30 ngày gồm những gì?

- Truy cập vào SXMB 30 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMB của 1 tháng gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XSTD trong 30 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề.

- Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô 2 số cuối của sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày của chúng tôi. Để xem kết quả xổ số miền Bắc 2 số cuối trong 30 ngày gần nhất, người chơi click vào phần 2 số ở trên đầu rồi chọn xem. 

- Còn để xem kết quả lô tô 3 số cuối của xổ số thủ đô trong 30 ngày gần nhất, người chơi làm tương tự, đấy là click chọn phần 3 số ở trên đầu rồi bấm xem. Người chơi sẽ có được những thống kê 3 số cuối của xổ số miền Bắc trong một tháng gần đây.

Những thống kê XSMB 30 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Bắc trong một tháng, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để soi cầu xổ số miền Bắc một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!